SEDE VACANTE

(April 27, 1605—May 16, 1605)Ludwig Wahrmund, "Die Bulle «Aeterni Patris Filius» und der staatliche Einfluss auf der Papstwahlen," Archiv für katholisches Kirchenrecht 72 (Mainz 1894), 228-230:

 

Summarium capitulorum, quae iuraverunt Cardinales in Conclavi se observaturos post obitum Clementis Vlll.

(September-December, 1604)1. Pacem firmare inter Principes Christianos.

2. Auxilium praestare in presenti bello contra Turcas, in expeditione generali eam pecuniae summam impendere, quae videbitur eroganda cum concilio maioris partis Cardinalium.

3. Omnem conatum facere, ut reducuntur ad fidem Catholicam rex et regnum Angliae, Scotiae et Hiberniae.

4. Prosequi reformationem morum iuxta decreta Concilii Tridentini.

5. Omnem conatum facere, ne iurisdictio et libertas ecclesiastica et dignitas Cardinalium opprimatur.

6. Curiam non deducere extra urbem, nisi de consensu maioris partis Cardinalium.

7. Feudatarios censu non absolvere, neque censum diminuere, nisi de consensu duarum partium DD. Cardinalium.

8. Non alienare neque pignorare bona Camerae Apostolicae etiam ex causa necessaria, nec montes aut quaevis officia erigere, nisi de consensu duarum partium DD. Cardinalium, et si secus factum fuerit successor non teneatur stare pactis et alienationibus factis, nec Camera Apostolica pecuniam emptoribus restituere, nec ullo modo fiat per chirografum seu breve, sed per bullam concistorialem.

9. Nemini concedere facultatem praesentandi vel nominandi aut consensum prestandi vel (ad) ecclesias cathedrales seu monasteria aliave beneficia concistorialia.

10. Decimas non concedere et impositas non prorogare nisi de consensu maioris partis (Cardd.).

ll. Nemini alienandi facultatem dare neve ipsemet alienare feuda et alia quaecunque bona spectantia ad ecclesias etiam praetextu necessariae subventionis contra infideles.

12. Severius punire delicta commissa per occasionem sedis vacantis.

13. Armis spiritualibus et temporalibus procedere contra occuputores castrorum et bonorum Camerae Apostolicae durante sede vacante.

14. Legationem non decernere neque confirmare neque promotionem facere de ecclesiis Cathedralibus et aliis beneficiis concistorialibus, nisi concistorialiter, neque in expeditionibus iura DD. Cardd. condonare, neque in litteris apponi faccre clausulam (de concilio fratrum nostrorum), nisi cum effectu exquisita sint vota etiam cum identitate rationis.

15. Numerum quoad creationem Cardd. et alia requisita in bulla Sixti V. servare.

16. Spolia non facere in bonis DD. Cardd. sub quovis praetextu et ad eorum libitum concedere iisdem in amplissima forma testandi licentiam.

17. Contra Curiales et alios Romae degentes spolia non facere sub quovis praetextu aut inexcogitata causa, sed contra eosdem ut procedatur coram Vicario dum vivunt, post vero eorum mortem siIeant omnia iudicia et eorum bona libere ad heredes perveniant, limitando bullam Pii V. de spuriis ex suo corpore descendentibns non etiam in spuriis alienis, quibus libere reliqui possit, confirmando omnia privilegia hactenus curialibus concessa.

18. Non permittere opponi manum in personam vel bona Cardd., nisi de consensu duarum partium, nec procedi contra eosdem, nisi in causis heresis vel laesae maiestatis in primo capite coram tribus Cardd. electis per secreta suffragia de consensu duarum partium.

19. Non eosdem Cardd. subjici praecepto Gubernatoris, Auditoris Camerae vel alterius iudicis.

20. Nec eorum aliquem damnare nisi competenti numero testium iuxta constitutionem Silvestri Papae.

21. Preterea sint absoluti a quacunque irregularitate et censuris reservatis Summo Pontiiici, condonando fructus male perceptos, restituendo eosdem in pristinum statum cum potestate, ut pro absolutione
possint sibi eligere confessarium, neve in posterum incurrant censuras nisi in casibus in corpore iuris expressis.

22. Cardinalatus dignitatem tueri, promptis subsidiis adiuvare et interim non habentibus sex milia florenorum auri dare centum ducatos singulis mensibus et non habentibus quattuor milia ducatorum pensionem dupplicare et omnia beneficia solita dari Cardinalibus excedentium (sic!) summam ducentorum florenorum auri vacata et vacatura usque ad creationem Summi Pontilicis eisdem Cardd. pauperibus ut supra dare, reliqua distribuere inter conclavistas et familiares Cardd. arbitrio eorumdem.

23. Cardinales esse exemptos a decimis, gabellis et aliis quibuscunque impositionibus, nec comprehendi in contractibus cameralibus nisi facta propositione in concistorio et de consensu duarum partium.

24. Munera Cardinalibus solita committi et protestationes Regularium inter Cardinales dividere, indulta etiam in ecclesiis hic nominatis indulta et ecclesias non habentibus concedere ita, ut ad quoslibet tres Cardinales unius ecclesiae indultum spectet cum iure accrescendi socio, si quis eorum ecclesiam vel aliud indultum adeptus fuerit, et in indultis non habere locum Gregorii XIV. constitutionem, nisi concurrentibus Cardinali patrono et Cardinali ordinario ambobus viventibus.

25. Non revocare privilegia DD. Cardd., nisi de consensu omnium.

26. Concessiones per ipsum factas ante obitum per XX dies non valere, eas scilicet, quae non (sic!) fuerint factae absque consensu duarum partium, et quae concernuntur praeiudicium Camerae Apostolicae, idque si infirmus fuerit tempore concessionis.

27. Inter sex menses aliam constitutionem dare super reformatione conclavis.

28. Congregationem Cardd. deputate super reformatione abusuum fabricae S. Petri.

29. Quam primum controversiam dirimere et sedare de divinis auxiliis exortam.

30. In acceptatione pilei quilibet Card(ina)lis teneatur haec capitula servare.

 

 

 link to documents on  papal  election-May, 1605


 © 05/30/2014


July 21, 2014 12:19 PM

John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!

| Home | | Papal Portraits Home | | Medals Bibliography | | Other Conclaves | | Conclave Bibliography |