SEDE VACANTE 1721


(March 19, 1721—May 8, 1721)
Description of the Sede Vacante,
April 2–April 5, 1721

 

Diario delle novita di Roma in tempo di Sede Vacante, Num. 3. In data delli 5 Aprile 1721 (Venezia: Angelo Geremia 1721) [24 pp.], pp. 2-24:

 

ROMA 5 Aprile 1721.

L' Oratione recitata nella Basilica di S. Pietro il dì 31. Marzo alla presenza degl' Eminentiss. e Reverendiss. Signori Cardinali prima d' entrare in Conclave per eliggere il Sommo Pontefice dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Camillo de Mari de' Chierici Regolari Teatini, Patrizio di Genova, e Vescovo d' Aleria, è la seguente, come si promise nel passato Diario.

Quod maxime metuendum erat, EE. PP, ne in tam magna humanarum, divinarumque rerum perturbatione supremo et optimo Principe Christiana Respublica destitueretur, id ad communem tristitiam contigisse nuper stupemus, verius prae inopinato ictu quo sumus perculsi, quam dolemus. At vero non in hunc locum convenisse vos video, ut recenti vulnere ad memoriam revocato ocioso indulgeatis dolori, sed ut luctui Catholicae Ecclesiae, suo viduatae Pastore solatium feratis, eique, quem enixe a vobis efflagitat, dignum tantis votis Principem et Caput pro vestro amore quamprimum reddatis.  Cujus ergo commodis consulere, quod negotium, humanitus quidem, sed divinum agere debeatis satis abunde vos intelligere arbitror, neque vero, aut mihi vires supp3etunt ad hujus rei magnitudinem declarandam, neque aut vobis ad eam expendendam consilium et sapientia desunt. Cum enim mecum reputo amplissimum Senatum vestrum ad deliberandum de summis in toto Orbe negotiis a Deo constitutum, ipsam vero deliberationem, quam de rerum omnium maxima facturi estis ab afflatu divino pendentem; tum demum sentio, quam jure mihi letandum sit, quod in hac insolita mihi ex hoc loco ratione dicendi, id argumenti genus oblatum est, quod in unoquoque vestrum intelligo comprobatum et quo a vobis doceor, qua vos ipsos monere debeo. Cum igitur auctoritate vestra de iis meritis, quae a vobis in futuro Pontifice Maximo consideranda sunt instituto majorum sim verba facturus, ea tantum publice, sed breviter, dicam, quae hac de re conijcio vos sedulo et sancte cogitare.

Atque illud in primis spectandum vobis esse censeo, ut pro dignitatis fastigio virum quaeratis cujus virtus tam in edito collocata sit, ut nullius mortalium latere possit obtutus.  Hanc profecto agendi rationem sibi ad hominum exemplum Deus ipse constituit quum Aaronem a se in Summum Sacrorum Antistitem electum, non prius inaugurari jussit, quam per Moysen in conspectu multitudinis sisteretur: eo nimirum consilio, ut omni populo perspecta fieret sanctitas, prudentia, ac religio hominis qui cuncto etiam populo Sacerdotii potestate ac honore praeponnebatur, et dignus tantum principatu super coeteros ostenderetur, qui ob virtutis censum super reliquos eminere omnium calculis probabatur.

Hinc, ut probe scitis Aaronis institutionem in Ecclesiae regulam ira Apostolus vindicavit, ut piaculum sic in Ecclesiastici honoris adeptione aliam sibi formam proponere praeter illam, quae in supremo illo antiqui foederis Pontifice Apostolica sententia constituta est, ac tamquam raptor dignitatis habeatur, qui non vocatus a Deo tamquam Aaron, meritis vacuus decus sibi, et splendorem ex dignitate quaerit.

Haec quum ita sint jam vos intelligere puto, quam rem difficilem acturi sitis, cum non unius tantum Populi, non unius Nationis, Regni, aut Privinciae, sed totius Catholicae Ecclesiae, hoc est universi terrarum Orbis, per quem illa diffunditur, Rectorem, Moderatorem, Caput, et Magistrum deligere, et inaugurare debetis:  qui non modo cunctas Christi Gregis oviculas, sed et pastores omnes ipse Pastor gubernet dictrinae pabulo, ac sanctitatis exemplo et potestatis virga per justitiae, ac veritatis semitas dirigat:  cujus judicium supremum in terris irreformabili sententia morum, fideique causas definiat: cui ecclesiastica jura, sacrae leges, ritus et disciplinae robur firmitatem, vitam et spiritum credant;  Quem non modo unius vel alterius Urbis Cives, sed totius Orbis fideles publicum parentem merito vocent: in quo denique uno Ecclesiae unitas et pax, salus et felicitas Christianae Reipublicae constituta sint.  Qualem ergo virum, quibus virtutibus ornatum debere esse arbitramini, qui huic oneri par sit, et tantum coeteris mortalibus doctrina, auctoritate, ac morum innocentia praesit, quantum super reliquos principatus Apostolici Throni Majestas extolitur.

Neque vos latere potest humanae gentis reparatorem hanc omnium maximam dignitatem, nec ante Petro promittere instituisse, quam ille praeclarissimo confessionis suae argumento firmitate fidei, se coeteris discipulis praestare indicaret: nec promissam dignitatem ante eidem contulisse, quam illustri amoris sui documento ille, se charitatis fervore reliquos antecellere Apostolos ostenderet.  Qua in re nemo unus nesciat in primo Cristianorum Pontifice successorum exemplar Dominum proposuisse quo ad tam amplum Ecclesiae suae regimen moderandum is aptior inter alios demonstretur, cujus explorata virtus esset non claqnculum latitans,  sed in aperto fulgens, et propiorum operum suffragiis, non alienis studiis publice commendata.

At vero, etsi omnes vos ad hunc apicem dignitatis, praeclaris operibus iter sibi indicare compertum sit; inde tamen majorem vobis accedere difficultatem, quod inter plures deliberatio vestra fluctuare possit intelligo.  Sed quod forte humanis consiliis assequi non valetis, ut de tot optimis patribus ad unum immobiliter, atque celeriter animum adijciatis; id vos a Deo Opt. Maximo praecibus impetraturos certo sciatis.  Hoc enim vos docuit Ecclesiae, et Principatus ejus institutor Filius Dei, qui, ut recte noritis, Principes Orbis terrarum Apostolos ex Discipulis electurus, quamvis merita, quae in deligendis ipse fecerat sine haesitatione cognosceret, praeviam tantae inaugurationi noctem praecibus ad Patrem crebris totam impendit, ne in constituendis Ecclesiasticis Principibus lumen e superis expectandum pro discernenda personarum dignitare suo exemplo moneret.  Hoc etiam ab Apostolis accepistis qui, quod ipsorum judicium fugiebat, humile ad Deum obsecratione, unum ex duobus sanctimonia vitae aeque claris dignum, qui in Apostolatum subrogaretur agnoverunt.  Hoc denique vos praesentium conditio temporum suadet, ad quam si lubeat oculos, mentemque convertere, in eam nos incidisse facile intelligetis, qua forte alia iniquior nulla gravioribus curis animum supremi Poastoris unquam elaboratum, Pontificem ope Dei ex hominibus assumptum ad gubernandam in hac temporum iniquitate Ecclesiae Navim, tot undique ingruentibus calamitatum, fluctibus, tot discordiarum, bellorumque irruentibus procellis, necessarium fatebimini, qui semper ex arce speculetur, in acie semper consistat, et pro domo Israel murum apponat.

Sed eja agite EE. PP. negotiosum quidem opus aggressuri estis, sed non vestris solum viribus perficiendum: aderit aderit vobis divina virtus spiritu consilij, et fortitudinis, quae si vos vacui, at justum est credere, studiis quibuscunque privatis cognationis, amicitiae, utilitatis, et gratiae flecti in eam partem patiamini ad quam vos aura illa coelestis impellet, ita corda et cogitatione vestras suo lumine implebit, ut insignem illam pietatem, illam egregiam in rebus agendis paritiam illam vitae integritatem  singularem illam clementiam suo nomine, et tanto Principe dignam, quas in obitu Clementis XI. P. O. M. flevit Ecclesia, iterum gaudens in novo sponso per vos super fastigium Apostolici Solij locatas aspiciat.  Ite ergo Ductorem sequimini, quo praevio omne noxium vitabitis, et sanctum ingresi Conclave, humanis cupiditatibus, et affectionibus pro vestra innocentia et pietate claudite fores.  Date ovibus Christi Pastorem, qui sit forma Gregis ex animo, quem lacrymae Ecclesiae quem vota bonorum, Urbis merita, Orbis terrarum pericula, . . . . . . . sed quid? quem vestra ipsorum dignitas, religio, fides, a vobis, ab ordine vestro quaerunt, orant, efflagitant.  Prospicite igitur Christianae Reipublicae utilitati, consulite gloriae nominis vestri, et rem tandem perficite, qua major inter mortales excogitari non potest, ut vestro consilio, prudentia, fide et sapientissimi Senatus vestri deliberatione Beatum Petrum in successoribus vivere, et adhuc perseverare, gaudeat Ecclesia, Roma laetetur, et perseverantem, diuque viventem Orbis adoret.

Mercordì [Wednesday, April 2, 1721] mattina si espose il Santissimo nella Basilica di S. Pietro in Vaticano ad effetto di pregare Iddio per l' elettione del Sommo Sacerdote, e la mattina vi andò à visitarlo l' Archiconfraternità della SS. Trinità de' Pellegrini e Convalescenti, e la sera quella della Morte.

Essendo venuto a notitia agli Eminentiss. e Reverendiss. Sign Cardinali Capi d' Ordine, et all' Eminentiss. Sig. Card. Albani Camerlengo, che li Padroni, Mercanti, et Agricoltori delle tennte poste nell' Agro Romano nella presente staggione non abbino fatte le Maesi, nè presi li Terreni per comperli, se non in poca quantità per mancanza d3el denaro, per non aver potuto vendere li grani raccolti nell' anno passato: considerando l' EE. loro,che ciò negli anni avvenire potrebbe apportare qualche penuria; con notificazione in data delli 27. di Marzo passato,hanno deputata una Congregazione particolare d' alcuni Signori Prelati, con l' intervento ancora di alcuni Cavalieri Romani, e Consoli dell' Agricoltura, acciò esaminasero qual sollecito provedimento si potesse prendere per ovviare tanti sensibili pregiudicj, che potrebbero caggionarsi al pubblico, et al privato bene.

Ed essendosi radunata la sudetta Congregazione sotto il 26. Marzo, fù di sentimento, che per secondare la santa mente di Clemente XI. di san: mem: espressa iel Chirografo delli 2. di Aprile 1719. debba l' Annona per ora sino à tanto, che si pigliarà altro provedimento comprare dalli detti Mercanti, Padroni, et Agricoltori i grani, che fin' ora non hanno potuto vendere, e che questi abbino principiato a rompere o stipulato obblighi con li Padroni delle tenute, alla ragione di scudi 6. e bajocchi 80. il rubbio, per quella quantità però, che la detta annona sarà solita comprarne, con la facoltà al Prefetto di essa di poter diminuire il prezzo, quando detto grano non sara mercantile, e di buona qualità: e tal risoluzione fù approvata dagl' Eminentiss. Capi d' Ordine, e dall' Eminentiss. Camerlengo.

Trovandosi Santa Chiesa in lutto per la mancanza del suo Pastore, è necessario sfuggire ogni strepito festivo, massimamente quello, che potrebbero caggionare colla confusione e concorso del Popolo, con pericolo de scandali; L' Eminentiss. e Reverendiss. Sign. Card. Paracciani del Titolo di S. Anastasia e Vicario Generale di Roma, e suo distretto con editto pubblicato il di 29 Marzo passato non solo per le sue ordinario facoltà mà anche col consenso degl' Eminentissimi Signori Cardinali Capi d' Ordine espressamente proibisce, che durante la presente Sede Vacante in occasione di feste, processioni, ò altre ecclesiastiche funzioni, nessuna persona di qualunque stato, e condizione, anche ecclesiastica, ardisca di sparare o far sparare attorno le Chiese, bonbarde, Mortaletti, Archibuggi, o qualsivoglia altro istrumento di forzo, sotto pena agl' ecclesiastici a suo arbitrio, et a secolari di scudi 25. d' applicarsi a' luoghi pij.

Giovedì mattina {April 3, 1721]  entrò in Conclave l' Eminentiss. e Reverendiss. Sign. Card. Orazio Filippo Spada Lucchese del Titolo di S. Onofrio Vescovo d' Osimo, e la sera l' Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Card. Ludovico Pico del Titolo di S. Silvestro in Capite Cardinale della Mirandola.

La medesma mattina il Santissimo si espose nella Basilica di S. Maria Maggiore, dove vi andò à visitarlo la Compagnia del SS. Sagramento in S. Andrea delle Fratte, e la sera quella di S. Maria dell' Itria della Nazione Siciliana.

L' istessso giorno arrivarono in Roma li Signori Cardinali Giacomo Buoncompagni del Titolo di S. Maria in Via, Arcivescovo di Bologna, e l' Eminen. Gio: Battista Patrizj Romano del Titolo de' SS. Quattro Coronati, Legato di Ferrara, e Venerdì il giorno [Friday, April 4] ambidue entrarono in Conclave con l' Eminent. Sig. Card. Curtio Orighi Diacono di S. Eustachio Romano, arrivato in Roma il medesimo giorno dalla sua Legazione di Bologna.

Ierì andarono alla visita del Santiss. Sagramento, secondo il solito, esposto in S. Maria del Popolo, la mattina la Confraternità di S. trifone, et il giorno l' Archiconfraternità delle Sagre Stimate.

E questa mattina si è esposto in S. Pietro in Vincola, dove sono andate la mattina la Confraternità de Falegnami di San Giuseppe sopra S. Pietro in Carcere, et il giorno quella di San Eligio de' Ferrari.

Presentemente la Città per la Dio grazia e per il buon governo di questo Illustriss. Monsignor Governatore sivive con grandissima quiete, e senza nessun disturbo.

Si hà da Genova, che l' Eminentissimo Signo Cardinale Lorenzo Fiesco Genovese, del Titolo di S. Maria della Pace, Arcivescovo di Genova stante la sua avanzata età di 79. anni, abbia risoluto di non venire per il Conclave.

Avendo la Congregazione deputata per il sollievo dell' Università degli Ebrei di Roma stabilito, che dentro il Ghetto si deputassaro Rivendirori Cristiani da' quali privativameate si principiaste dalli 20. Aprile corrente à vendere pane, paste lavorate di ogni sorte, farine, ciambelle, et ogn' altro di simil specie, che sarà necessario per il loro bilogno, et uso acciò dall' esito, e vendita de' sudetti commestibili, ch si sarà de' suddetti rivenditori si possa prendere il più accettato regolamento circa l' assitto, che in appresso dovrà farsi; et acciò riesca con buon ordine, l' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Guido de' Palaggi Cherico di Camera, e Prefetto dell' Annona con Editto pubblicato sotto il dì 2. corrente [April 2, 1721], prontamente hà ordinato, che si eseguisca tal risoluzione, ordinando a tutti gl' Ebrei, che per il giorno antecedente al sudetto dì 20. Aprile, debbano aver dato in mano de' Ministri, che da Monsignor sudetto saranno destinati, nota distinta sottoscritta da essi, o da altri Ebrei in nome loro in caso non sapranno scrivere, tutti li comestibili, che finl al presente giorno si troveranno nelle loro case. Et anche aver data nota in mano de' medesimi di tutti li contratti a pane che hanno con Fornari, ò altre persone, e del pane, che havessero potuto pagare prima.

Ordinando ancora, che detti Ebrei dopo li 20. Aprile corrente debbano comprare e provedersi delli sudetti comestibili espressi di sopra dalli Rivenditori Cristiani deputati, e non da altri, ancorche per loro divertimento andassero a fare conversazioni nell' Osterie, ò altrove fuori di Ghetto; proibendosi alli medemi Ebrei di far pane in casa, ò pure introdurre d' Altre persone detti comestibili, provedersene altrove sotto pena di scudi 30., é di qualunque altri pena più grave ad arbitrio di Su Signoria Illustr., alla quale sara soggetto il Padre per il Figlio, il Capo di casa per la famiglia, et il padrone per il servitore, bastando il detto di un solo testimonia degno di fede, e l' accusatore sara tenuto secreto colla partecipazione di qualche parte della pena pecuniaria.

Il raffredore dell' Eminentissimo Signor Cardinal Scotti è convertito in podagra, la quale per adesso lo riene obbligato di non poter entrare in Conclave.

 

 


Relazione della morte del Sommo Pontefice Clemente Undecimo (Venetia: Appresso Angelo Geremia 1721) [24 pp.]. Diario delle novita di Roma in tempo di Sede Vacante, Num. 2. In data delli 2 Aprile 1721 (Venezia: Angelo Geremia 1721) [24 pp.];   Num. 3 in data delli 5 Aprile 1721 (Venezia: Angelo Geremia 1721) [24 pp.];  Num 4. in data delli 9 Aprile 1721 (Venezia: Angelo Geremia 1721) [24 pp.];  Num. 5. 6.  in data di 16 e 19 Aprile 1721 (Venezia: Angelo Geremia 1721) [24 pp.];  Num 7. 8. in data di 23 e 26 Aprile 1721 (Venezia: Angelo Geremia 1721) [24 pp.];  Num. 9. 10. in data di 30 Aprile e 3 Maggio 1721 (Venezia: Angelo Geremia 1721) [24 pp.];  Num. 11. a data di 10 Maggio (Venezia: Angelo Geremia 1721) [24 pp.];  Num. 12. 13 in data di 14 & 17 Maggio (Venezia: Angelo Geremia 1721) [24 pp.]; Num. 14. in data di 18 Maggio 1721 (Venezia: Angelo Geremia 1721) [24 pp.]; Num, 15 in data di 18 [actually 24] Maggio 1721 (Venezia: Angelo Geremia 1721) [24 pp.].

 


February 1, 2014 3:14 PM

© 2014 John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!

| Home | | Papal Portraits Home | | Medals Bibliography | | Other Conclaves | | Conclave Bibliography |