SEDE VACANTE 1304-1305

July 7 , 1304 —June 5, 1305Letter of G(arsias?) de la Cera to King James II of Aragon:
factions of the Cardinals

(August 18, 1304)

Heinrich Finke, Aus den Tage Bonifaz VIII.  Funde und Forschungen  (Münster i. W.  1902), Quellen no. 13, pp. lviii-lix:

 

. . . Partits en ll bandos, dels quals es cap dela .l. mìsser Mateu Ros, et ha dela sua part en Fransese Neapolio, Jacme Gayeta. misser Luca del Fesco jenoves, frare Gentil menoret [Gentile Partino], misser Cederie Dorbauer [Teodorico Ranieri], Larnat Dalbano [Leonardo Patrassi], P. Espanyol [Pedro Rodriguez], Francese Gayeta, nabot quì fo d` Bonifaci. Del altre bando es cap misser Neapolio et ha dela sua part misser Landolf [Landolfo Brancaccio], Bocamaxa [Giovanni Boccamati] episcopus Tusculanus, frare Johan de Morro menoret et es episcopus Portuensis, frare Nicolaus de Prato prehicador, qui es episcopus Hostiensis et Johan . . . [Giovanni Minio, Bishop of Porto], G. de Bergamo [Guglielmo Longhi] et un monge blanc, a qui dien cardenal de Cistel (?) [Robert de Pontigny, OCist] et en Ricarit de Sena. Ver es, que a altre eardenal prehicador hi ha, quel papa, qui ara es mort, fo cardenal, mas anc no hic fo nul temps et dien, que es encara en Englaterra et es tant veyl, que nos penssen, que ja hic venga [Walter Winterburn, OP]. Lo patriareh de Jherusalem {Landulfus] dassentiment de . . . los bandos dels cardenals senes anat al rey Karles per tal, quel amen a Perosa, et penssen se, que, si el rey Karles era vengut, quels avenges et que se Iegeria mantìnent papa, que el fos vengut. Car axi ho fo daquest papa, qui ara es mort . . .

A Espolet di marts .lIl. dies apres de la festa de sancta Maria dagost [Tuesday, August 18, 1304].

 

 

 

 

 

October 7, 2014 12:26 PM

© 2014 John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!

| Home | | Papal Portraits Home | | Medals Bibliography | | List of Conclaves | | Conclave Bibliography |