MARCUS ULPIUS TRAIANUS

TEXTS AND DOCUMENTS
SEXTUS AURELIUS VICTOR, Liber de Caesaribus 13 (ed. Fr. Pichlmayr, Teubner 1911):

Namque ULPIUM TRAIANUM Italica, urbe Hispaniae, ortum, amplissimi ordinis tamen atque etiam consulari loco, arrogatum accepit dedit. Hoc aegre clarior domi seu militiae reperietur. Quippe primus aut solus etiam vires Romanas trans Istrum propagavit domitis in provinciam Dacorum pileatis † satisque nationibus, Decibalo rege ac† Sardonios; simul ad ortum solis cunctae gentes, quae inter Indum et Euphratem amnes inclitos sunt, concussae bello, atque imperati obsides Persarum regi, nomine Cosdroe, et inter ea iter conditum per feras gentes, quo facile ab usque Pontico mari in Galliam permeatur. Castra suspectioribus atque opportunis locis exstructa, ponsque Danubio impositus, ac deducate coloniarum pleraeque. Adhuc Romae a Domitiano coepta forun atque alia multa plusquam magnifice coluit ornavitque, et annonae perpetuae mire consultum reperto firmatoque pistorum collegio; simul noscendis ocius, quae ubique e republica gerebantur, admota media publici cursus. Quod equidem munis satis utile in pestem orbis Romani vertit posteriorum avaritia insolentiaque, nisi quod his annis suffectae vires Illyrico sunt praefecto medente Anatolio. Adeo boni malive in republica nihil est, quod in diversum traduci nequeat moribus praesidentium. Aequus clemens patientissimus atque in amicos perfidelis, quippe qui Surae familiari opus sacraverit, quae Suranae sunt: usque eo innocentiae fidens, uti praefectum praetorio Suburanum nomine, cum insigne potestatis, uti mos erat, pugionem daret, crebro monuerit: "Tibi istum ad munimentum mei comitto, si recte agam; sin aliter, in me magis" quod moderatorem omnium vel errare minus fas sit. Quin etiam vinolentiam, quo vitio uti Nerva angebatur, prudentia molliverat, curari vetans iussa post longiores epulas. His virtutibus acto imperio annos prope viginti, cum terrae motu gravi apud Antiochum ceteraque Syriae extremis afficeretur, rogatu patrum Italiam repetens morbo periit grandaeva aetate ascito prius ad imperium Hadriano civi propinquoque. Abhinc divisa nomina Caesarum atque Augusti inductumque in rempublicam, uti duo seu plures summae potentiae dissimiles cognomento ac potestate dispari sint. Quamquam alii Plotinae, Traiani coniugis, favore imperium assecutum putent, quae viri testamento heredem regni institutum simulaverat.

(14) Igitur AELIUS HADRIANUS eloquio togaeque studiis accommodatior pace ad orientem composita Romam regreditur.
INCERTI AUCTORIS, Epitome de Caesaribus 13:

ULPIUS TRAIANUS, ex urbe Tudertina, Ulpius ab avo dictus, Traianus a Traio paterni generis auctore vel de nomine Traiani patris sic appellatus, imperavit annis viginti. Iste talem se reipublicae, qualem vix aegreque exprimere valuerint summorum scriptorum miranda ingenia. Hic imperium apud Agripppinam, nobilem Galliae coloniam, suscepit, habens diligentiam in re militari, in civilibus lenitatem, in sublevandis civitatibus largitionem. Cumque duo sint, quae ab egregiis principibus exspectentur, sanctitas domi, in armis fortitudo, utrobique prudentia, tantus erat in eo maximarum rerum modus, ut quasi temperamento quodam virtutes miscuisse videretur, nisi quod cibo vinoque paululum deditus erat. Liberalis in amicos et, tamquam vitae condicione par, societatibus perfrui. Hic ob honorem Surae, cuius studio imperium arripuerat, lavacra condidit. De quo supervacaneum videtur cuncta velle nominatim promere, cum satis sit excultum atque emendatum dixisse. Fuit enim patiens laboris, studiosus optimi cuiusque ac bellicosi; magis simpliciora ingenia aut eruditissimos, quamvis pise parcae esset scientiae moderateque eloquens, diligebat. Iustitiae vero ac iuris humani divique tam repertor novi quam inveterati custos. Quae omnia eo maiora visebantur, quo per multos atque atroces tyrannos perdito atque prostrato statu Romano in remedium tantorum malorum divinitus credebatur opportune datus, usque eo ut adveniens imperium eius pleraque mirifica denuntiaverint. In quis praecipuum cornicem e fastigio Capitolii Atticis sermonibus effatam esse: kalos estai. Huius exusti corporis cineres relati Romam humatique Traiani Foro sub eius columna, et imago superposita, sicut triumphantes solent, in urbem invecta, Senatu praeeunte et exercitu. Eo tempore multo perniciosius quam sub Nerva Tiberis inundavit magna clade aedium proximarum; et pestilentia famesque et incendia facta sunt. Quibus tulatus est, statuens, ne domorum altitudo sexaginta superaret pedes ob ruinas faciles et sumptus, si quando talia contigerent, exitosos. Unde merito Pater Patriae dictus est. Vixit annos sexaginta quattuor.

January 23, 2010 10:54 PM

John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!

| Home | | Papal Portraits Home | | Viae Romanae: Bibliography | | Greek & Roman History | | Imperial Cult Bibliography |