S. R. E. CARDINALES:
CEREMONY OF THE
OPENING OF THE MOUTH

 

VI. De Consistorio publico in quo publicantur
Cardinales novi et datur galerus praesentibus

Sabbatho sequenti sit publicum Consistorium: novi Cardinales veniunt summon mane ad palatium in habito quo antea utebantur, et expectant in aliqua camera sibi praeparata, et hoc antequam Cardinales antiqui veniant. Deinde, congregatis omnibus, Pontifex cum pluviali et mitra preciosis, praecedente cruce et Cardinalibus, exit ad publicum Consistorium, ascendit cathedram suam, et creipit Cardinales antiquos ad reverentiam more solito; deinde consedentibus omnibus, Pontifex verbis convenientibus exponit causas quae moverunt Suam Sanctitatem et Sacrum Collegium ad novos Cardinales creandos; deinde descendens ad particularia, nominat personas ad Cardinalatum assumptas, unumquemque laudans pro meritis et qualitate sua. Verbi gratia: Assumpsimus dilectos filios egregium sacrae theologiae Professorem n. tunc Episcopum Ulysponensem, etc. virum utique probum, modestum et multa doctrina prudentem, virum integerrimum et vitae laudabilis, in Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyteros Cardinales. Simili modo: Assumpsimus dilectos filios N. de Fuxo, tunc Apostolicae Sedis Protonotarium, virum et majorum suorum gloria et sua virtute emeninentissimum, et Johannem, nostrum secundum carnem nepotem (cuius merita dies ostendet) in sanctae Romanae Ecclesiae Diaconis Cardinales.

His dictis prout res et tempus exigere videbitur jubebit Summus Pontifex novos Cardinales vocari: Diaconi Cardinales antiquiores numero sic adsunt, ut duo antiqui unum novum ducarit, ad eos proficiscutitur, et illos ad conspectum Pontificis adducunt duo: antiquiores Diaconi mediam habent primo nominatum ex novis: quod si antiqui Diaconi non sufficerent, erit unus tantum antiquus cum uno novo, ita tamen, quod antiquus sic a sinistris: et si etiam non sufficiant antiqui, unus ducat duos, aut tres novos. Si autem nullus adesset Diaconus antiquus, aut unus tantum, juniores Presbyteri Cardinales, antiqui unus vel duo debent supplere ita ut not minus duobus sint antiqui Cardinales qui novos ducarit: primum tamen locum obtinebit Diaconus Cardinales, ut prior illius ordinis. Cum pervenerint in conspectum Pontificis, detecto capite se profunde inclinant, prout ductor eius ostendet. Cum venerint ad introitum Consistorii, firment se post secamnum ubi sedent ultimi Presbyteri Cardinales ante Pontificis faciem, et capite detecto persistent per ordinem suae pronunciationis, ita ut primo nominatus stet primus versus parietem et alii succesive sequantur, Pontifex in hanc ferme sententiam eos alloquitur:

Maxima, illustrissimi Filii, et excelentissimi dignitate donati estis: Ad Collegium Apostolicam vocati Consistorii nostri, et con..tices orbis terrarum eritis: inter causam et causam, inter sanguinem et sanguinem, inter lepram et lepram discernere vos oportebit: successores Apostolorum circa thronum sedebitis. Vos Senatores urbis et regum similes, vere mundi Cardinales; super quos __ ___ Ecclesiae volven__ ac regendum est. Cogitate animo quos viros, quae ingenia, quam integritatem haec dignitas requirat:humilitatem, non superbiam: liber alieniem, non avaritiam: abstimoniam, non ebriatatem: continentiam non libidinem: scientiam, non ignorantiam: virtutes omnes, nullum vitium hic honor exposcit. Si fuistis hactenus vigilantes, nunc vigiletis oportet adversus malignum hostem, qui nunquam dormit, cogitans quem devoret. Si liberales fuistis, nunc opes in rebus honestis profundite, et maxime in alendis pauperibus Christi: si cibi potusque abstimentes, nunc praecipue luxuriam fugite: absit avaritia, facessat crudelitas, exulet arrogantia, sint libri sacri semper in manibus vestris, dies noctesque aut discite aliquid, aut alios docete: opera perficite, per qua esse debere Cardinales dijudicastis, antequam hoc culmen ascenderetis.

His verbis usus est PIUS II, Pontifex Maximus, cum primos suos Cardinales creavit, poterit Pontifex pro sua eloquentia et doctrina mutare et addere, prout sibi expediens videbitur. Nos pro introductione et formula quadam haec posuimus, facile erit deinde inventis addere, et pro qualitate temporis et personarum varietate variare.

X. De modo et forma claudendis et aperiendis os novis cardinalibus

In primo Consistorio Pontifex novis Cardinalibus claudit os, inhibetque ne quid loqui praesumant in Consistoriis, aut Consiliis, quousque de consilio fratrum duxerit eis os aperire.

In secundo Consistorio, aut tertio, consuevit eisdem Pontifex aperire os in hunc modum: postquam omnes tam antiqui quam novi consederint, Pontifex iubet exire novos Cardinales, qui exeuntes expectant extra Consistorium in loco condecenti: et Summus Pontifex proponit antiquis Cardinalibus an illis videantur quod novis sit aperiendum os. Et illis sigillatim consentientibus vocantur intus novi Cardinales, et sedent in locis suis. Tunc Pontifex novos Cardinales stantes verbis, paterna charitate plenis, instruit quomodo se in omnibus cum gravitate, modestia, humanitate et prudentia gerere debeant: quod in Consistoriis cum reverentia et modestia loquantur. Mentem suam exponant non per modum contradicendi, seu impugnandi aliorum dicta: sed com omnium reverentia et modestia sententiam suam explicent ea prudentia, quam Dominus eis subministrare dignabitur. In consiliis seu votis explicandis solum Deum prae oculis habeant. Domum atque familiam suam cum omni honestate gubernent, non sint in ea lusores, rixatores, ganeones et viri infames: familiae namque vitia plerumque dominis impingi sonent. Unde illud, qualis Rex, talis et populus. Incumbant, cum vacant a publicis negotiis, bonarum artium studiis. In mensa sumper aliquid audiant de sacro Scriptura. Haec, et alia plerisque in hunc modum poterit sanctissimus Dominus noster novis Cardinalibus dicere, prout Suae Sanctitati videbitur expedire.

XI. Forma aperiendi os.

Deinde aperit eis os, dicens, Aperimus vobis os tam in collationibus quam in consiliis, atque in electione Summi Pontificis, et in omnibus actibus, tam in Consistorio quam extra, qui ad Cardinales spectent, et quos soliti sunt exercere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

XII. De dandis titulis et annulis novis Cardinalibus

Deinde accedentes novi Cardinales unus post alium Pontificem, primus genuflectit ante Pontificem, qui accipiens annulum preciosum ad hoc preparatum immitet in digito annulari dextrae manus Cardinals, dans ei annulum et titulum, dicens: Ad honorem Dei Omnipotentis, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Sancti N. commitimus tibi Ecclesiam Sancti N. cum clero et populo et capellis suis, secundum forman qua committi consuevit Cardinalibus, qui eandem Ecclesiam in titulum habuerunt. In Diaconis autem idem servatur, nisi quod non dicit tituli nec adduntur capellae

XIII. Quod novi Cardinales non utuntur titulis
antequam habeant titulum

Et notandum quod novi Cardinales, etiam si antea erant Praelati, non debent portare annulos, antequam habeant annulum a Summo Pontifice. Cum autem acceperint annulum et titulum, osculentur peded et Pontificis manum: et Sanctitas Sua eos elevet ad osculum oris et revertuntur ad sedes suas. Datis annulis et titulis Cardinalibus praesentibus, consuevit etiam Pontifex, ad contentias tollendas, etiam dare titulos Cardinalibus absentibus, si qui sint noviter creati. Et haec omnia de ore aperiendo, annulis et titulis dandis, possunt etiam fieri extra Consistorium ordinarium, videlicet in circulis et congregationibus quando Cardinales vocantur pro aliqua causa. Et tamen supradicta servantur sicut in Consistorio.


Christopher Marcellus, Rituum Ecclesiasticorum sive Sacrarum Ceremoniarum Libri Tres (Venice: Gregorius de Gregoriis 1516) [in Christ. Godofredus Hoffmann (editor), Nova Scriptorum ac Monumentorum partim rarissimorum partim ineditorum Collectio Tomus II (Leipzig: 1733), Caput VI, X, XI, XII, XIII, 401-403.

 
 

 

May 22, 2009 12:27 PM

John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!