Sede Vacante 1431

February 20, 1431 — March 3, 1431


Electoral Capitulations

Augustinus Theiner (Editor), Caesaris S. R. E. Cardinalis Baronii, Od. Raynaldi et Jac. Laderchii Annales Ecclesiastici   Tomus Vigesimus Octavus 1424-1453  (Barri-Ducis: Ludovicus Guerin 1874):

 

Nos omnes et singuli S. R. E. cardinales infrascripti juramus et vovemus Deo et sanctis ejus, Ecclesiaeque suae sancta: promittimus, si aliquis ex nobis electus fuerit in papam, statim post electionem de se celebratam jurabit et vovebit pure, simpliciter et bona fìde servari facere et cum effectu adimplere ìnfrascripta capitula, necnon infra tres dies post coronationem suam cardinalibus eisdem dare Bullam ad perpetuam rei memoriam, habentem vim Decretalis et Constitutionis perpetuac inviolabiliter observandam, nec in aliquo contravenire sine expresso consensu majoris partis cardinalium in curia praesentium, de quo quìdem consensu constat per subscriptionem dominorum cardinalium, ut infra.

In primis, quod curiam Romanam in capite et membris reformabit et incipict quandocumque et quotiescumque requiretur per dominos cardinales, aut deputandos per eos secundum consilium majoris partis ipsorum cardinalium, et deinde continuabit usque ad plenam perfectionem, et factam ibidem reformationem servabit, nec dictam curiam educet de Urbe Romana, neque transferet dc loco ad locum, dc provincia ad provinciam, sive de patria ad patriam, sine consilio et consensu consimili, ut vitentur scandala et pericula experta.

Item quod Concilium generale celebrabit seu celebrari faciet solemniter et in forma debita in loco et tempore, de quibus fuerit sibi consultum per majorem partem dominorum cardinalium, et in eo reformabit seu reformari faciet universalem Ecclesiam circa fldem, vitam et mores tam respectu clericorum saecularium et regularium, quam religiosorum etiam militarium, et tam respectu principum temporalium, quam communitatum in et super eo, quod pertinebit juxta formam et ordinationem factam in Concilio Constantiensi, quam servare tenebitur, nisi de consensu et consilio majoris partis dominorum cardinalium aliud Iìendum videretur.

Item ut Romano Pontificio dominis cardinalibus Iibera perveniant consilia: non apponet nec per quempiam apponi permittet in personis vel bonis alicujus ex cis, nec aliquid in suo statu et provisione immutabit pro quacumque causa vel occasione, nisi de expresso consilio et consensu majoris partis dominorum cardinalium : nec damnabit cum nisi convictum numero testium expresso in Constitutione Silvestri papae facta in Synodo generali, quae incipit: Praesul. Non Damnetur.

Item quod bona dominorum cardinalium et praelatorumque nec alìorum cortesanorum in curia decedentium nullo modo occupablt vel occupari patietur, sed permittet juxta juris dispositionem et consuetudinem, et quae in multis regnis et regionibus servantur, fieri exsecutiones juxta voluntatem decedentium, relinquendo conscientiis eorum distributionem bonorum, ad eos quomodolibet pertinentium, religiosis qui propriam voluntatem a se abdicarunt tantummodo exceptis, quorum bona devolvantur ad illum vel illos, ad qucm vel quos pertinent de consuetudine, jure vel privilegio; nec de juribus capelli cardinalium decedentium aliquid occupabit, nec contrafaciet vel permittet; sed Iiberum sit cardinalibus deferre ad haeredes, vel facere prout eis videbitur, et ab intestato transcent ad hededes, sublatis contrariis abusibus quibuscumque.

Item quod feudatorios regnorum et alios vicarios,capitaneos, gubernatores, senatores, castellanos, omnesque officiarios Urbis Romanae et aliarum terrarum Ecclesiae Romanae, obligabit sibi et successoribus, ac coetui dominorum cardinalium cum omnibus et singulis capitulis opportunis, et quod Sede vacante ad mandatum dominorum cardinalium civitates, terras, loca, arces et castra Ecclesia: immediate subjecta, tradant et expediant libere et sine contradictione quacumque.

Item quod dominis cardinalibus permittet libere recipere, et assignari facict mediatem omnium et singulorum censuum, jurium, redituum, proventuum et emolumentorum quorumlibet Romanae Ecclesiae juxta concessionem Nicolai IV, cujus tenor sequitur et est talis : Nìcolaus episcopus, servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Coelestis altitudo, etc. Dat. Reate per manus magistri Joannis decani Bajecensis S. R. E. vicecancellarii XV kal. Augusti, Indict. II, Incamationis Dominicae anno millesimo ducentesimo octuagesimo nono, Pontifìcatus vero domini Nicolai papae IV anno sccundo. Eamque servabit in omnibus et per omnia, nec dabit alìquam ex terris Eeclesiae Romanae in vicariatum, feudum vel emphyteosim sine consensu et consilio majoris partis dominorum cardinalium, nec movebit guerram, nec confcederationes cum quocumque rego vel principe temporali, aut communitate,faciet sine consilio et consensu consimili, nec imponet gabellas novas sive exactiones alias in Urbe Romana, nec in aliis terris Eeclesiae Romanae, nec etiam concedet alicui regi, domino temporali seu communitati praeter vel contra libertatem Ecelesiasticam, exactionem super clero vel Ecclesiis sive bonis ad Ecclesias et ad loca pia pertinentibus, sine causa rationabili, et tunc de simili eorumdem dominorum cardinalium consensu.

Item nihil de juribus, in quibuscumque locis consistant, Ecclesiae Romanae alienabit, nec alienata de juribus quibuscumque Ecclesiarum aliarum, religionum vel Ordinum etiam militarium eonfirmabit, nec approbabit sine eorumdem dominorum cardinalium consilio et consensu consimili.

Item quod super omnibus et singulis praedictis et dependentibus ex eis, et aliis, in quibus consilium dominorum eardinalium requiritur, promotionibus ad praelaturas dumtaxat exceptis, in litteris suis sive Apostolicis scribi faciet nomina cardinalium consilium et consensum prmbentium, videlicet ubi dicitur, de consilio venerabìlibus patrum nostrorum ; videlicet talis et talìs, etc. sicut fieri solebat ante Bonifacium VIII, ut excludatur abusus, qui longo tempore servatus est, de quorum nominibus constat saltem per subscriptionem trium priorum, vel in eorum absentia trium antiquorum cardinalium, unius scilicet pro quolibet ordine, qui actui interfuerint. ln arduis vero requiratur subscriptio papae et cardinalium.

Actum Romae apud Ecclesiam S. Mariae supra Minervam in capella eonclavis anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo, lndietione nona, die vero Veneris secunda mensis Martii, Apostolica Sede vacante.


Ego Jordanus episcopus Albanensis eardinalis de Ursinis praedicta promisi, vovi et juravi, et ad fìdem propria manu me subscrìpsi.

Ego Antonius episcopus Portuensis eardinalis Bononiensis praedicta promisi, vovi et juravi, et ad fidem propria manu me subscripsi.

Ego Antonius eardinalis Aquileiensis tit. S. Susanna; praedicta promisi, vovi et juravi, et ad fidem manu mea propria me subscrìpsi.

Ego Gabriel tit. Glementis presbyter eardinalis Senensis praedicta promisi, vovi et juravi, et ad Iìdem manu propria me subscrìpsi.

Ego Branda tit. S. Clementis presbyter eardinalis, Placentinus nominatus, praedicta promisi, vovi et juravi, et in testimonium praemissorum propria manu subscripsi.

Ego Joannes S. R. E. tit. S. Laurentii presbyter eardinalis, Rothomagensis nuncupatus ita ut praemittitur promisi, vovi, et juravi, et manu propria Jo : Rothom.

Ego Ludovicus S. R. E. tit. S. Caeciliae presbyter Arelatensis cardinalis ita, ut suprascribitur, vovi, juravi et promisi, et propria manu me subscrìpsi.

Ego Antonius tit. S. Marcelli presbyter eardinalis praemissa promisi, vovi et juravi, et ad fidem manu propria me subscrìpsi.

Ego Joannes tit. S. Petri ad Vincula presbyter eardinalis S. R. E. praedicta promisi, vovi et juravi, et ad fìdem manu propria me subscrìpsi.

Ego Alfonsus cardinalis S. Eustachii juravi, vovi et promisi, ut supra continetur, et manu propria me subscripsi.

Ego Lucidus eardinalis de Comitibus juravi, vovi et promisi, ut supra eontinetur. manu propria me subseribens.

Ego Hugo cardinalis S. Hadriani juravi, vovi et promisi, ut supra continetur, manu propria me subscribens.

Ego A. eardinalis SS. Cosmae et Damiani, Novariensis vulgariter nuncupatus, juravi, vovi et promisi, ut supra, ac manu propria subscrìpsi.

Ego Prosper eardinalis S. Georgii ad Velum-Aureum, de Columna vulgariter nuncupatus, juravi, vovi et promisi, ut supra continetur, manu propria me subscribens.

Ego Eugenius IV, electus in summum Pontitìcem juro, voveo et promitto, ut supra continetur, manu propria. Nulli ergo, etc. Dat. Romae apud S. Petrum per manus mei Blasii patriarchae Gradensis cancellariam S. R. E. regentis anno lncarnationis Dominicae millesimo CDXXX, IV id. Martii , Pontitìcatus praefati domini nostri papae Eugenii anno i.

 

 


 

 

November 30, 2013 8:54 AM

© 2013 John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!

| Home | | Papal Portraits Home | | Medals Bibliography | | Other Conclaves | | Conclave Bibliography |