Matador Momentum (TEMP TITLE)

Matador Momentum

Upcoming Matador Momentum Team Meetings

Spring 2019

  • February 5 (Tuesday): 11 a.m.-12:15 p.m. in SH 422
  • March 5 (Tuesday): 11 a.m.-12:15 p.m. in SH 422
  • April 2 (Tuesday): 11 a.m.-12:15 p.m. in SH 422
  • May 7 (Tuesdays): 11 a.m.-12:15 p.m. in SH 422