Family Focus Resource Center

  • Your best resource is another parent collage

Armenian Parent Circle of Support

Thursday, September 7, 2023 - 6:30pm

Location:
Online via Zoom
Cost:
Free

for people in the NLACRC area

Meet other parents, find out about Regional Center services and other family supports. 

Contact Katharyn at

katharyn.sinelli@csun.edu

with any questions

NLACRC-ի տարածքում գտնվող մարդկանց համար

Հանդիպեք այլ ծնողների հետ

Տեղեկացվեք Տարածաշրջանային կենտրոնի ծառայությունների և ընտանիքի համար այլ աջակցությունների մասին