CSUN Wordmark

Board Directors

Director:

Dr. Justine Zhixin Su

Treasurer:

Dr. Zhongguo Zhou

Members of the Executive Committee:

 1. Ms. Juliet Aylmer
 2. Dr. Katherine Baker
 3. Dr. Wei Cao
 4. Dr. Robert Gustafson
 5. Dr. Xiyi Hang
 6. Dr. Yanbo Jin
 7. Dr. Jinyi Li
 8. Dr. Liangkang Lu
 9. Dr. Kathryn Sorrells
 10. Dr. Weimin Sun
 11. Dr. Yifei Sun
 12. Dr. Meiqin Wang
 13. Dr. Wen-Chang Wang
 14. Dr. Jeff Yue Zhang

Former Directors of the China Institute:

 1. Dr. Kwang-Nan Chow
 2. Dr. Paul Chow
 3. Dr. Harold Giedt
 4. Ms. Angela Lew
 5. Dr. Tungpo Lin
 6. Dr. I-Shou Wang
 7. Dr. Richard Ye